Oplossing rottende fundering nabij

Er moet een zogenaamd ‘revolverend’ fonds komen om bloksgewijs het wegzakken van huizend door rottende houten paalfunderingen aan…
Source: Bouwwereld.nl Nieuws

Write a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.